Att leva med solceller …

Många är väl de som fått solceller installerade på sina tak senaste tiden, inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina hjälpte till att driva energibriserna i höjden under 2022. Vi var inte en av dem, vi köpte istället ett nyare hus mitt i Skåne med solceller redan installerade … 🙂

Ovanpå vårt dubbelgarage finns det en övernattningslägenhet, och ovanpå denna sitter solcellspaneler om ca 10400 kWh monterade på yttertaket. Märket på dessa är för oss okänt, däremot är de kopplade till en växelriktare av fabrikat Solis. Enligt tidigare ägare fungerade anläggningen som den skulle men de hade ingen egentlig kontroll över den, appen i telefonen hade sedan länge slutat fungera och man visste helt enkelt inte …

I underkant av växelriktaren satt dock en extra enhet med antenn så att man skulle kunna kommunicera med växelriktaren på något sätt var jag dock övertygad om. Hittade enhetens MAC-adress på en etikett, spoofade denna mot en IP-adress i min dator och kom på så sätt åt enheten, bytte lösenordet och satte upp den mot husets WiFi-nät.

Skulle sedan ansluta växelrikteraen mot SolisCloud, den var dock redan registrerad för en annan användare, fick tag i en trevlig kille på Solis support i Sverige som hjälpte mig att avregistrera den så att jag kunde få tillgång till anläggningen på mitt Soliskonto. Allt frid och fröjd …

… trodde jag men då visade det sig att vi tappade ca 30-40% av vår produktion på grund av för hög spänning på nätägarens sida. I Sverige tillåter vi 230V +/-10% så mellan 207V och 253V skall det vara men vår växelriktare var dels inställd på max 250V samtidigt som vår nätägare inte verkade ha koll på spänningsnivåerna ute på vår sina där vi dessutom är många som mikroproducerar, vi driver därför upp spänningen för varandra. Efter ett antal ärenden hos nätägaren samt en justering av maxvärdet i vår växelriktare så blev vi av med alla våra larm och produktionen ligger sedan dess en bar dag på mellan 70 och 75 kWh.

Hur ser då ekonomin ut kanske du undrar? Tja, vi har ju ingen direkt kostnad för vår solcellsinstallation så vi behöver inte tvunget få en intäkt från dem men under april till mitten av juli 2023 har vi sett en besparing direkt på elräkningen om ca 6000 kr och sedan tillkommer den minskade skatten om 60 öre per såld kWh vilket adderar ytterligare ca 2200 kr för samma period så ca 8200 kr totalt för lite dryga tre vår- och sommarmånader. Skall bli intressant att följa upp detta på helåret men definitive finns det pengar att spara …