Att uppgradera, Debian 11 Bullseye till Debian 12 Bookworm?

Är du på gång att uppgradera från Debian 11 Bullseye till Debian 12 Bookworm i din server? Jag har gjort det i mina Debianmaskiner enligt följande process med gott resultat.

Först, se till att uppdatera din Debian 11-installation.

sudo apt update

Sedan

sudo apt upgrade

Säkerställ att allt uppdateras korrekt utan felmeddelande.

Redigera sedan din källista som styr vilken version du arbetar med.

sudo nano /etc/apt/sources.list

Redigera så att du byter alla ”bullseye” mot ”bookworm”.

Med Debian 11 Bullseye.

deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free

Efter redigering inför uppgraderingen.

deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free

Spara filen med samma namn som du öppnade den med.

Sedan startar du uppgraderingen.

Först

sudo apt update

Sedan fortsätter du med

sudo apt upgrade –without-new-pkgs

Det kan bli flera hundra paket som skall ersättas med nya, svara Ja på om du vill uppgradera, svara Nej på du får frågor om att ersätta uppdaterade konfigurationsfiler, läs den information som kommer och som du måste stänga med ”q”.

Därefter uppdarerar du själva operativsystemet.

sudo apt full-upgrade

Starta om din dator, kontrollera att allt fungerar som det skall under uppstart och i relevanta loggar.

Redigera sedan källistan igen.

sudo nano /etc/apt/sources.list

Addera ”non-free-firmware” till den översta raden.

deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free

Återigen skall vi uppdatera installationen.

sudo apt update

sudo apt upgrade

Skulle några paket hållas tillbaka och inte gå att uppdatera, kopiera de paket som hålls tillbaka och addera dom med följande.

sudo apt install <de paket som hålls tillbaka, så många du behöver separerade med mellanslag>

Det kan också hända att vissa paket inte längre används eller är utraderade, ta bort dessa med följande kommando.

sudo apt autoremove

Lycka till 😉