Att säkerhetskopiera med Rsync?

Det finns en uppsjö med backup- och säkerhetskopieringsverktyg och applikationer för din Mac men behövs de verkligen? Efter att ha provat ett antal olika, med blandat resultat och till en viss kostnad då dessa sällan är gratis i IOS-världen, bestämde jag mig för att testa Rsync istället.

Rsync är ett litet datorprogram som kopierar, flyttar, raderar filer utefter dina önskemål. Du hittar det i Unix-, Mac- och Windowsvärlden, oftast medföljer det ditt OS, och är dessutom jättesnabbt samt väldigt kraftfullt.

En sak dock, innan du använder Rsync för att kopiera filer till eller från en disk som kanske inte är monterad, t.ex. en nätverksdisk eller volym, montera den innan du kör dina kommandon eller skript.

Ett exempel på syntax för att kopiera filer hittar du här.

rsync -rt –exclude ’.*’ –progress ”/Volumes/Anders Ext/Kamera_EXT” ”/Volumes/Backup/Anders MBPro M1”

Detta kommando startar Rsync, -rt anger att programmet skall arbeta rekursivt (-r)ned genom alla underkataloger och spara filernas tidstämplar (-t) vilket rekommenderas, jag vill inte kopiera filer vars filnamn börjar med ”.” vilket normalt indikerar dolda filer varför dessa exkluderas. Dessa har man ibland inte ens läsrättigheter till beroende på var i diskens katalogstruktur du läser så oftast är det enklast att exkludera dessa, de är ju normalt inte del av dina arbetsfiler. –progress säger bara att jag vill se vad som händer vid kopieringen i mitt terminalfönster, sedan är det bara källa och destination som anges.

Med ovanstående kommandorad så säkerhetskopierar man allt. Vill man däremot radera filer från sin backup då de tagits bort från källbiblioteket kan man naturligtvis göra detta, bara addera –delete sist i kommandot enligt nedan.

rsync -rt –exclude ’.*’ –progress ”/Volumes/Anders Ext/Epost-backup” ”/Volumes/Backup/Anders MBPro M1” –delete

Det finns naturligtvis fler alternativ till Rsynk men dessa kan du få upptäcka själv, jag är nöjd här … 😉